Általános Szerződési Feltételek | Terms & Conditions

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.
Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató szolnokiagnes.com weboldalán történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://szolnokiagnes.com/pages/altalanos-szerzodesi-feltetelek-terms-conditions és letölthető innen: ÁSZF
A Szolgáltató szolnokiagnes.com oldalán található webáruházban Szolnoki Ágnes saját szellemi tulajdonából készült alkotások és a velük díszített termékek kerülnek forgalmazásra.

1. Szolgáltató adatai:

Név: Szolnoki Ágnes egyéni vállalkozó
Székhelye: 1139 Budapest Tahi u. 68/b
Nyilvántartási szám: 38511881
Adószáma: 66748612-1-41
Elérhetőség: hello @ szolnokiagnes.hu
A tárhely-szolgáltató neve: Shopify Inc.
Cím: 150 Elgin St, Suite 800, Ottawa, ON, K2P 1L4, Kanada,
Telefon: +18883290139,
E-mail: support@shopify.com

2. Alapvető rendelkezések:
• A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
• A jelen Szabályzat visszavonásig van érvényben. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.
• Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webshop weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webshopnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webshop tartalmának megtekintésére.
• Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webáruház bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.

3. Regisztráció/vásárlás:
• Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.
• Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.
• A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
• A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

4. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre
• A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők és bruttó árak, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Az árváltoztatás jogát a Szolgáltató fenntartja, az ármódosítás a webáruházban történő feltüntetésekor lép életbe.
• A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk felelősséget a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt. Tekintettel arra, hogy Szolgáltató webáruházában a termékek többsége kézzel készülnek, így apróbb eltérések előfordulhatnak a webshopban illusztrációként használt fotókon látható termékekhez képest, így Felhasználónak tudomásul kell vennie, hogy a megjelenített képektől való minimális eltérés nem tekintendő hibának.
• Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.
• Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ftos vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.
• Hibás ár esetén esetben feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

5. Rendelés menete
• Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a webshopba/vagy regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást.
• Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja.
• Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva.
• Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, tovább tud böngészni a termékek között. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „eltávolítás” linkre kattintva törölheti az adott terméket. Mennyiség véglegesítéséhez a „frissítés” gombra kattint Felhasználó.
• Felhasználó kiválasztja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot, melynek típusai a következők:

Fizetési módok:
Fizetés bankszámlára történő előre utalással: Banki utalással az összeg szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően a Felhasználó jogosult a termék(ek) általa meghatározott módon történő átvételére.

Fizetés bankkártyával (Stirpe):
1. A Felhasználó a Megrendelés szerinti díjat a megrendeléskor elektronikus úton a megrendeléskor felajánlott fizetési felület igénybevételével (pl. Stripe) is lehetősége van megfizetni a webshop tulajdonosa részére. Stripe-n keresztül történő fizetés esetén a fizetés a Stripe rendszerével történik, a Felhasználó a Stripe szolgáltatás igénybevételével fizeti meg a díjat a Szolgáltató részére. Stripe-on keresztül történő fizetés esetén a Felhasználó a Stripe részére és rendszerében adja meg a fizetéshez szükséges bankkártya adatokat, mely a Szolgáltatü számára nem hozzáférhető.

2. A Felhasználó kijelenti, hogy a megadott bankkártyaadatok a valóságnak megfelelnek, és a megadott bankkártyával jogszerűen rendelkezik.

3. A Stripe fizetési rendszer általános szerződési feltételei és adatvédelmi tájékoztatásai folyamatosan megismerhetők a https://stripe.com oldalon. Felhasználó kijelenti, hogy a Stripe fizetési rendszer általános szerződési feltételeit és adatvédelmi tájékoztatásait megismerte és elfogadta.

4. Az elektronikus fizetési szolgáltatás tekintetében a Felhasználó oldalán felmerülő költség a Felhasználót terheli.

5. A Szolgáltató a díj megfizetéséről szóló elektronikus számlát e-mailen keresztül bocsátja a Felhasználó rendelkezésére, amennyiben a Felhasználó megadta az erre vonatkozó adatokat a webshop regisztrációs felületén.


Fizetés bankkártyával (Paypal):
A Paypal-lal történő vásárlás menete: Az oldal bal oldalán jelennek meg a tranzakció részletei, jobb oldalon pedig két választási lehetőség:

1. Ha van PayPal regisztrációja, akkor az érvényes azonosító és jelszó megadása után az előre megadott bankkártya részleges adatait látja és a fizetendő összeget. Amennyiben több kártya is regisztrálva van, úgy ki kell választani azt a kártyát, amivel fizetni szeretne, majd a kiválasztás után a Pay Now feliratra kattintva megtörténik a fizetés és rövidesen visszakerül a bolt oldalára.

2. Ha nincs PayPal regisztrációja, akkor lehetőség van egy űrlap kitöltése után egy Vendég PayPal hozzáféréssel kiegyenlíteni az összeget, anélkül hogy regisztrálnia kellene a PayPalnál. Az űrlap a következő adatokat kéri be (ezeknek a többsége kötelezően kitöltendő):
Country Ország
Card number Kártya száma Bankkártya száma
Payment Types Fizetés típusa
Expiration date Lejárati idő - a bankkártya lejárati ideje hh/éé sorrendben
CSC CSC kód A kártya hátoldalán található háromjegyű biztonsági kód (az aláírás mező felett jobbra);
First name Keresztnév
Last name Vezetéknév
Address line 1 Cím1
Address line 2 (optional) Cím2 (ennek megadása nem kötelező)
City Város
State/Province/Region Megye
Postal code Irányítószám
Telephone Telefonszám
Kérjük, hogy valódi telefonszámot adjon meg, amelyen a bankja is el tudja érni szükség esetén. Meg kell adni az országkódot és a körzetszámot
Email cím Az itt megadott e-mail címre érkezik a visszaigazolás a fizetésről
Ha az összes mezőt kitöltötte, nyomja meg a „Continue” gombot a lap alján. Itt még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, a fizetendő összeget és a megrendelést. Ha mindent rendben talál, hagyja jóvá a tranzakciót. Pillanatokon belül értesítés érkezik e-mailben a sikeres tranzakcióról, ezzel egy időben Szolgáltató is megkapja az értesítést a sikeres fizetésről, és elkezdi a megrendelés feldolgozását.

Szállítási információk:
Termékeink szállításáról a Magyar Posta Zrt. (MPL), a GLS és a FoxPost csomagküldő szolgálat gondoskodik. Csomagját a megrendelést - illetve a végösszeg számlánkon való jóváírását - követő 2-5 munkanapon belül adjuk át a csomagküldő szolgálatnak, akik az ezt követő általában 1-5 munkanapon belül (a szolgáltatók hálózatának terheltségétől függően) juttatják el az Ön által megadott célállomásra.
A postázás díja Magyarországon belül, bruttó 25.000 Ft értéket nem meghaladó megrendelés esetén a csomag méretétől, a kiválasztott postázási módtól és a felmerülő költségektől függően bruttó 1400-2.600 Ft. Amennyiben ugyanazon vásárlás alkalmával a rendelés végösszege meghaladja a 25.000 Ft-ot, a kiszállítás FoxPost automatába történő szállítás esetén ingyenes.
Országon kívül történő postázás esetén a díj a csomag méretétől és célországtól függően bruttó 3.500-22.000 Ft között várható.
• Lehetőség van a megrendelés budapesti helyszínen történő személyes átvételére is a megrendelést követően egyeztetett időpontban és helyszínen kedvezményes 500 Ft-os szállítási díjjal.
• Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.
• A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát a megrendelést követően a megrendelésben megadott email címre juttatjuk el. Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el!
• Az adatok megadását követően Felhasználó a ”megrendelem” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.
• Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.
• Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

6. A megrendelések feldolgozása és teljesítés
• A megrendelések feldolgozása a megrendelést követő 2-5 munkanapon belül történik. A Szolgáltató minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.
• Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 5 munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.
• Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni.
• Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor!


7. Elállás joga
• Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.
• Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
• Felhasználó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát
• A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta e költség viselését.
• Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.
• Nem illeti meg az elállási jog Felhasználót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.
• Szolgáltató a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkeztét követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Felhasználó részére, beleértve a szállítási díjat is.
• A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.
• Felhasználó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.
• Felhasználó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t.
• A Felhasználó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.
• A Szolgáltató nem köteles a Felhasználó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.
• Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.
• A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Felhasználó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
• Amennyiben Felhasználó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban, vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy csomagküldő szolgálat segítségével juttathatja vissza Felhasználó Szolgáltató részére.
• Felhasználónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Felhasználót terheli! A termék visszaérkezését követő tizennégy napon belül a Felhasználó által megadott bankszámlaszámra visszatéríti Szolgáltató a termék vételárát, a szállítási költséggel együtt.
• A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt (http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167547.260043 ) érhető el.
• Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0064:0088:HU:PDF) érhető el.
• Felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.
• Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

8. Csere
Ha a megrendelt termék sérülten érkezett meg, díjmentes cserére és a vételár visszatérítésére is van lehetőség. Hibás megrendelés érkezése esetén kérjük, hogy három napon belül jelezze ezt felénk a sérülést, hibát megmutató fotót csatolva az email címünkre. Amennyiben a szállításból eredő sérült csomag érkezik Önhöz, kérje jegyzőkönyv felvételét, ne vegye át a csomagot. A szállításból eredő sérüléssel kapcsolatos reklamációt a jegyzőkönyv másolatával, emailben tudja felénk jelezni. A postázott termékeket gondosan csomagoljuk, minimalizálva a szállítás során szerezhető sérülések esélyét.

9. Adatvédelem
A szolnokiagnes.com webáruházban megadott adatokat bizalmasan kezeljük, kizárólag a megrendelések teljesítéséhez, ill. információk közléséhez használjuk fel, harmadik félnek nem adjuk tovább.


Online Vitarendezési Platform:
Budapesti Békéltető Testület
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31